Miljövänligare begravning

Söker du en miljövänligare begravning?

Du kanske tänker att miljövänligt är dyrare, men så behöver det inte alls vara. Titta på våra förslag nedan. Samtidigt är det ändå viktigast att ta hänsyn till den avlidnes önskningar, de ska gå i första rummet. När du fyller i ditt Livsarkiv är det en bra idé att ange att begravningen ska vara så miljövänlig som möjligt.

Kistor, urnor, blommor och mat

Kistorna idag är noga testade för att klara olika krav för hantering och kremering. Väljer du en kista av rent trä så är du nära ett miljövänligt val. Vill du gå ett steg längre erbjuder vi kistor i miljövänlig biokomposit.
När det kommer till urnor så finns det flera miljövänliga alternativ, allt från urnor i rent trä till nedbrytbara av potatisstärkelse och träfibermassa.
När du väljer blommor så ha gärna säsongens blommor i åtanke, även detta minskar miljöbelastningen.
På minnesstunden kan vi hjälpa dig att se till att maten är lokalproducerad och ekologisk så långt det är möjligt.

Kremering eller jordbegravning?

Du kanske undrar om en jordbegravning är mer miljövänlig än kremation? Det är faktiskt inte riktigt utrett och svensk begravningslag tillåter idag endast jordbegravningar eller kremationer. Men forskning om alternativa begängelsemetoder pågår som vattenbegängelse och kompostering.

Det som kan tala för kremering är att utsläppen är relativt små och krematorieanläggningarna själva bedriver ett omfattande miljöarbete med bland annat rökgasrening. Sedan några år är det obligatoriskt med metallåtervinning vid krematorier från både kroppen och kistan. Ersättningen från återvinningen går till Allmänna Arvsfonden. Det som kan tala för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden. Å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet även om den risken är minimal.

Transporter

Transporter av kistor och urnor är det som påverkar miljön mest. Ibland är det svårt att påverka transportens längd men när det är praktiskt och etiskt möjligt samordnar vi transporter.
Det blir oftast fler transporter i en begravning med urna jämfört med en jordbegravning med kista.

Inom SBF har vi krav på oss att använda så miljövänliga bilar och drivmedel som möjligt. Dessa krav ställer bland annat myndigheter på oss då vi utför offentliga transporter åt bland annat vården. Alla i vår personal som utför transporter har också genomgått utbildning i Eco-driving.

Som auktoriserad begravningsbyrå arbetar vi ett ledningssystem där vi varje år höjer vår nivå på kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Vi lyder också under SBF:s miljöpolicy som du kan läsa här >>