Minnesgåvor

Ofta så refererar anhöriga till olika välgörande ändamål, exempelvis i dödsannonsen. Det kan röra sig om Rädda Barnen, Cancerfonden, Hjärt- Lungfonden med flera. Genom att skänka pengar till något av de önskade ändamålet så hedrar du den bortgångne och de anhöriga.

För att din gåva skall bli noterad och för att minska de administrativa kostnaderna så ser du nedan hur du bäst göra för att skänka pengar.

Betala direkt till fondens plusgiro- eller bankgironummer
Följande är då viktigt att du skriver på inbetalningskortet:

  • Namn på den avlidne
  • Var begravningen skall äga rum
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Vart minnesblad skall skickas

Vanliga fonder

Här är några av de vanligaste minnesfonderna. Samtliga har sexsiffriga 90-konton, vilket innebär att de står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll och för lista med alla 90-konton finns dom på Svensk Insamlingskontroll hemsida.

Alzheimerfonden, Insamlingsstiftelsen
»Webbsida | »E-post | Tel: 020 30 11 30 | Plusgiro 901119-8
Amnesty International
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-729 02 00 | Plusgiro 900072-0
Astma och Allergiförbundet Forskningsfond
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-506 28 200 | Plusgiro 900374-0
Barncancerfonden/Barncancerföreningarnas
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-584 209 00 | Plusgiro 902090-0
Cancerfonden-Riksföreningen mot cancer
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-677 10 00 | Plusgiro 901986-0
Cancersjukas Riksförbund, Sveriges
Tel: 08-31 82 05 | Plusgiro 900312-0
Demensfonden, Stiftelsen
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-658 52 22 | Plusgiro 900858-2
Diabetesförbundets Forskningsfond, Stiftelsen Svenska
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-564 821 00 | Plusgiro 900901-0
Erikshjälpen
»Webbsida | »E-post | Tel: 0383-46 74 50 | Plusgiro 900928-3
Föräldraföreningen spädbarnsdöd
»Webbsida | »E-post | Tel: 0340-102 51 | Plusgiro 900212-2
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
»Webbsida | »E-post | Tel: 031-7553600 | Plusgiro 900170-2
Hjärnfonden, Insamlingsstiftelse
»Webbsida | »E-post | Tel: 020-523 523 | Plusgiro 901125-5
Hjärt- och lungsjukas Riksförbund
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-556 062 00 | Plusgiro 900011-8
Hjärt-Lungfonden, Sv Nationalför
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-566 24 200 | Plusgiro 900347-6
Hjärtebarnsföre / Hjärtebarnsfonden
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-442 46 50 | Plusgiro 900587-7
Individuell Människohjälp
»Webbsida | »E-post | Tel: 046-32 99 30 | Plusgiro 900706-3
Läkare utan gränser
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-55 60 98 00 | Plusgiro 900603-2
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-677 70 10 | Plusgiro 901007-5
Parkinsonförbundets Forskningsfond
Tel: 031-41 34 70 | Plusgiro 900794-9
Reumatikerförbundet
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-692 58 00 | Plusgiro 900319-5
Rädda Barnens Riksförbund
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-698 90 00 | Plusgiro 900100-9
Röda korsets centralstyrelse, Svenska
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-665 56 00 | Plusgiro 900800-4
Sjöräddningssällskapet
»Webbsida | »E-post | Tel: 031-29 00 90 | Plusgiro 900500-0
SOS-Barnbyar, Sverige, Föreningen
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-545 832 00 | Plusgiro 900203-1
Stiftelsen Frälsningsarméns insamlingar
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-562 282 00 | Plusgiro 900480-5
Stiftelsen för palliativ medicin
Tel: 013-22 23 94 | Plusgiro 900835-0
Stiftelsen Radiohjälpen
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-784 24 42 | Plusgiro 901950-6
STROKE-Riksförbundet
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-97 06 30 | Plusgiro 900530-7
Sv Journalens Läkarmission o Hjälpverks
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-620 02 00 | Plusgiro 901718-7
Svenska Kyrkan / Lutherhjälpen
»Webbsida | »E-post | Tel: 018-16 95 00 | Plusgiro 900256-9
Svenska Kyrkans mission
»Webbsida | »E-post | Tel: 018-16 95 00 | Plusgiro 909999-5
Sveriges Lions hjälpfond
»Webbsida | »E-post | Tel: 0346-59901 | Plusgiro 901948-0
Vi planterar träd Insamlingsstiftelsen (Vi-skogen)
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-769 86 36 | Plusgiro 900508-3
Världsnaturfonden WWF
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-624 74 00 | Plusgiro 901974-6